Samsung Galaxy S10 Series

Bộ lọc Sản phẩm

Samsung Galaxy S10 – 128GB – RAM 8GB

128GB 512GB
8 GB 6.1"AMOLED DYN
4.250.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy S10 512GB RAM 8GB

512GB 128GB
8GB 6.1"AMOLED DYN
4.650.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy S10 5G – 256GB – RAM 8GB

256GB512GB
8GB 6.7"AMOLED DYN
5.250.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy S10 5G 512GB RAM 8GB

512GB256GB
8GB 6.7"AMOLED DYN
5.550.000 
Mới 99%
5.050.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy S10 Plus 512GB RAM 8GB

512GB128GB
8GB6.4"AMOLED DYN
5.350.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy S10e

128GB
6GB5.8" AMOLED
3.050.000 

Cùng Galaxy Di Động tìm hiểu về Samsung Galaxy S10 Series

liên hệ Liên hệ
Đã Copy vào Bộ nhớ tạm