99% 256G99% 256G
Cũ 95%Cũ 95%
Mới 256GbMới 256Gb
+1
2 Sim2 Sim
99% 512G99% 512G
99% Hàn99% Hàn
+3