Cũ 95%Cũ 95%
Đen Nhám 99%Đen Nhám 99%
Đỏ 99%Đỏ 99%
+3
Cũ 95%Cũ 95%
Đen Nhám 99%Đen Nhám 99%
Hường 99%Hường 99%
+2