99% 256G99% 256G
Cũ 95%Cũ 95%
Mới 256GbMới 256Gb
+1