Cũ 95%Cũ 95%
Đen 99%Đen 99%
Đỏ 99%Đỏ 99%
+4
Cũ 95%Cũ 95%
Đen 99%Đen 99%
Đỏ 99%Đỏ 99%
+4
Đen 99%Đen 99%
Tím 99%Tím 99%
Vàng 99%Vàng 99%