TímTím
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
+3
TímTím
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
+3
ĐenĐen
TrắngTrắng
VàngVàng
+1
Xanh DươngXanh Dương
Xanh láXanh lá
ĐenĐen
+3
Xanh DươngXanh Dương
Xanh láXanh lá
ĐenĐen
+3
Xanh DươngXanh Dương
Xanh láXanh lá
ĐenĐen
+2