ĐenĐen
TrắngTrắng
VàngVàng
+1
Xanh DươngXanh Dương
Xanh láXanh lá
ĐenĐen
+2
Xanh DươngXanh Dương
Xanh láXanh lá
ĐenĐen
+2
Xanh DươngXanh Dương
Xanh láXanh lá
ĐenĐen
+2
Xanh DươngXanh Dương
Xanh láXanh lá
ĐenĐen
+2