Xanh DươngXanh Dương
Xanh láXanh lá
ĐenĐen
+2
Xanh DươngXanh Dương
Xanh láXanh lá
ĐenĐen
+2
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
TrắngTrắng
+2