99% 1 Sim99% 1 Sim
99% 2 Sim99% 2 Sim
Cũ 95%Cũ 95%
Đen 99%Đen 99%
Tím 99%Tím 99%
Vàng 99%Vàng 99%
99% Hàn
Cũ 95%
Fullbox
99% Hàn
Cũ 95%
128Gb Hàn128Gb Hàn
128Gb Mĩ128Gb Mĩ
512Gb Hàn512Gb Hàn
+2
256Gb Hàn256Gb Hàn
256Gb Mĩ256Gb Mĩ
512Gb Hàn512Gb Hàn
+2