Samsung Galaxy S21 Series

Bộ lọc Sản phẩm
5.950.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy S21 5G – 256GB – RAM 8GB

256GB128GB
8GB 6.2" AMOLED 2X DYN
5.650.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy S21 FE 5G

128GB
6GB6.4"AMOLED 2X DYN
8.050.000 
Mới 99%
6.650.000 
Mới 99%
6.350.000 
Mới 99%
9.250.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – 256GB – RAM 12GB

256 GB128GB512GB
12GB6.8"AMOLED 2X DYN
8.650.000 
Mới 99%
10.250.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – 512GB – RAM 16GB

512GB128GB256GB
16GB6.8"AMOLED 2X DYN
9.150.000 
Mới 99%

Cùng Galaxy Di Động tìm hiểu về Samsung Galaxy S21 Series

liên hệ Liên hệ
Đã Copy vào Bộ nhớ tạm