Bảng giá iPhone 14 (Plus, Pro, Pro Max) Tháng 5 | Máy Mới, Likenew, QSD | Trả Góp | Nhiều Quà Tặng

iPhone 14 Bản 128GB

128GB256GB512GB
6GB 6.1" OLED
11.050.000 
Mới 100%

iPhone 14 Bản 256GB

256GB128GB512GB
6GB 6.1" OLED
13.250.000 
Mới 100%

iPhone 14 bản 512GB

512GB128GB256GB
6GB6.1" OLED
14.250.000 
Mới 100%

iPhone 14 Plus 128GB

128GB256GB512GB
6GB 6.7" OLED
12.250.000 
Mới 100%

iPhone 14 Plus 256GB

256GB128GB512GB
6GB 6.7" OLED
13.750.000 
Mới 100%

iPhone 14 Plus 512GB

512GB128GB256GB
6GB 6.7" OLED
15.050.000 

iPhone 14 Pro 128GB

128GB256GB512GB
6GB 6.1" OLED
16.250.000 
Mới 100%

iPhone 14 Pro 256GB

256GB128GB512GB
6GB 6.1" OLED
17.350.000 
Mới 100%

iPhone 14 Pro 512GB

512GB128GB256GB
6GB 6.1" OLED
18.850.000 
Mới 100%

iPhone 14 Pro Max 128GB

128GB256GB512GB
6GB 6.7" OLED
20.150.000 
Mới 100%

iPhone 14 Pro Max 256GB

256GB128GB512GB
6GB 6.7" OLED
21.150.000 
Mới 100%

iPhone 14 Pro Max 512GB

512GB128GB256GB
6GB 6.7" OLED
22.650.000 
Mới 100%

MessengerChat Messenger
Zalo ChatZalo
Phone Call Thái HàHotline Thái Hà
Phone Call Cầu GiấyHotline Cầu Giấy