Điện thoại Apple iPhone

Điện thoại iPhone 15 128GB chính hãng quốc tế

128 GB256GB512GB
6 GB6.1"Super Retina XDR OLED, HDR10
16.550.000 

Điện thoại iPhone 15 256GB chính hãng VNA

256 GB256GB512GB
6 GB6.1"Super Retina XDR OLED, HDR10
24.350.000 

Điện thoại iPhone 15 512GB chính hãng VNA

256 GB256GB512GB
6 GB6.1"Super Retina XDR OLED, HDR10
28.150.000 

Điện thoại iPhone 15 Plus 128GB chính hãng VNA

128 GB
6 GB6.7"Super Retina XDR OLED, HDR10
19.050.000 

Điện Thoại iPhone 15 Plus 256GB Chính Hãng Quốc Tế

256 GB
6 GB6.7"Super Retina XDR OLED, HDR10
19.950.000 

Điện thoại iPhone 15 Plus 512GB chính hãng VNA

512 GB
6 GB6.7"Super Retina XDR OLED, HDR10
29.750.000 

Iphone 11 128GB

128GB64GB256GB
4GB 6.1"IPS LCD
5.950.000 
Mới 99%

Iphone 11 256GB

256GB64GB128GB
4GB 6.1"IPS LCD
6.250.000 
Mới 99%

Iphone 11 64GB

64GB128GB256GB
4GB6.1"IPS LCD
4.950.000 
Mới 99%

iPhone 11 Pro 256GB

256GB64GB512GB
4GB5.8"OLED
6.850.000 
Mới 99%

iPhone 11 Pro Max 256GB

256GB64GB512GB
4GB6.5"OLED
8.550.000 
Mới 99%

iPhone 11 Pro Max 64GB

64GB256GB512GB
4GB6.5"OLED
7.250.000 
Mới 99%

iPhone 12 Bản 128GB

128GB64GB256GB
4GB 6.1" OLED
6.950.000 
Mới 99%

iPhone 12 Bản 64GB

64GB128GB256GB
4GB6.1" OLED
6.250.000 
Mới 99%

iPhone 12 Pro 128Gb

128GB256GB512GB
6GB 6.1"OLED
8.950.000 
Mới 99%

iPhone 12 Pro 256Gb

256GB128GB512GB
6GB 6.1" OLED
9.750.000 
Mới 99%

iPhone 12 Pro 512Gb

512GB128GB256GB
6GB 6.1" OLED
10.450.000 
Mới 99%

iPhone 12 Pro Max 256GB

256GB128GB512GB
6GB 6.7"OLED
12.650.000 
Mới 99%

iPhone 13 256GB

256 GB128GB512GB
4 GB 6.1" - Tần số quét 60 HzOLED
10.350.000 
Mới 99%

iPhone 13 512GB

512GB128GB256GB
4GB 6.1" OLED
11.350.000 
Mới 99%

iPhone 13 Pro Max 128GB

128GB256GB512GB
6GB6.7"OLED
14.550.000 
Mới 99%

iPhone 13 Pro Max 256GB

256GB128GB512GB
6GB 6.7" OLED
15.650.000 
Mới 99%

iPhone 13 Pro Max 512GB

512GB128GB256GB
6GB 6.7" OLED
16.950.000 
Mới 99%

iPhone 14 Bản 128GB

128GB256GB512GB
6GB 6.1" OLED
11.050.000 
Mới 100%

iPhone 14 Bản 256GB

256GB128GB512GB
6GB 6.1" OLED
13.250.000 
Mới 100%

iPhone 14 bản 512GB

512GB128GB256GB
6GB6.1" OLED
14.250.000 
Mới 100%

iPhone 14 Plus 128GB

128GB256GB512GB
6GB 6.7" OLED
12.350.000 
Mới 100%

iPhone 14 Plus 256GB

256GB128GB512GB
6GB 6.7" OLED
13.850.000 
Mới 100%

iPhone 14 Plus 512GB

512GB128GB256GB
6GB 6.7" OLED
15.050.000 

iPhone 14 Pro 128GB

128GB256GB512GB
6GB 6.1" OLED
16.250.000 
Mới 100%

iPhone 14 Pro 256GB

256GB128GB512GB
6GB 6.1" OLED
17.250.000 
Mới 100%

iPhone 14 Pro 512GB

512GB128GB256GB
6GB 6.1" OLED
18.850.000 
Mới 100%

iPhone 14 Pro Max 128GB

128GB256GB512GB
6GB 6.7" OLED
19.950.000 
Mới 100%

iPhone 14 Pro Max 256GB

256GB128GB512GB
6GB 6.7" OLED
21.050.000 
Mới 100%

iPhone 14 Pro Max 512GB

512GB128GB256GB
6GB 6.7" OLED
22.650.000 
Mới 100%

iPhone 15 Pro 1 TB chính hãng VNA

1 TB
8 GB6.1"LTPO Super Retina XDR OLED
32.550.000 
Mới 100%

iPhone 15 Pro 128GB chính hãng

128 GB
8 GB6.1"LTPO Super Retina XDR OLED
20.350.000 
Mới 100%

iPhone 15 Pro 256GB chính hãng VNA

256 GB
8 GB6.1"LTPO Super Retina XDR OLED
28.950.000 
Mới 100%

iPhone 15 Pro 512GB chính hãng VNA

512 GB
8 GB6.1"LTPO Super Retina XDR OLED
30.450.000 
Mới 100%

iPhone 15 Pro Max 1 TB chính hãng VNA

512 GB256GB512GB
8 GB6.7"LTPO Super Retina XDR OLED
43.550.000 
Mới 100%

iPhone 15 Pro Max 256GB chính hãng VNA

256 GB512GB1TB
8 GB6.7"LTPO Super Retina XDR OLED
29.550.000 
Mới 100%

iPhone 15 Pro Max 512GB chính hãng VNA

512 GB256GB1TB
8 GB6.7"LTPO Super Retina XDR OLED
36.850.000 
Mới 100%

iPhone 7 Plus 128GB

128 GB32GB
3 GB5.5"LCD
2.650.000 
Mới 99%

iPhone 7 Plus 32GB

32GB128GB
3GB5.5"LCD
2.750.000 
Mới 99%

Iphone 8 Plus 64GB

64GB256GB
3GB 5.5"LCD
3.050.000 
Mới 99%

iPhone X 256Gb

256GB64GB
3GB5.8" OLED
4.050.000 
Mới 99%

Iphone X 64Gb

64GB256GB
3GB5.8" OLED
3.650.000 
Mới 99%

iPhone XS 64GB

64GB256GB512GB
4GB 5.8" OLED
4.250.000 
Mới 99%

iPhone Xs Max 256Gb

256GB64GB512GB
4GB6.5" OLED
6.450.000 
Mới 99%

Iphone Xs Max 64Gb

64GB256GB512GB
4GB 6.5"OLED
5.550.000 
Mới 99%

iPhone 11 Pro 512GB

512GB64GB256GB
4GB5.8"OLED
7.550.000 
Mới 99%

iPhone 11 Pro 64GB

64GB256GB512GB
4GB5.8"OLED
6.050.000 
Mới 99%

MessengerChat Messenger
Zalo ChatZalo
Phone Call Thái HàHotline Thái Hà
Phone Call Cầu GiấyHotline Cầu Giấy