Điện thoại Siêu rẻ

iPhone 7 Plus 128GB

128 GB32GB
3 GB5.5"LCD
2.650.000 
Mới 99%

iPhone 7 Plus 32GB

32GB128GB
3GB5.5"LCD
2.750.000 
Mới 99%
2.150.000 
Mới 99%
1.525.000 
Mới 99%
1.665.000 
Mới 99%

iPhone 7 128GB

128GB 32GB
2GB 4.7"LCD
1.750.000 
Mới 99%

iPhone 7 32GB

32GB128GB
2GB 4.7"LCD
1.650.000 
Mới 99%
3.350.000 
3.550.000 
3.650.000 
3.850.000 
3.750.000 
3.950.000 
6.850.000 
7.050.000 

MessengerChat Messenger
Zalo ChatZalo
Phone Call Thái HàHotline Thái Hà
Phone Call Cầu GiấyHotline Cầu Giấy