Điện thoại Samsung Galaxy Chính Hãng Mới, Like New, Cũ Giá Rẻ | Góp 0%

4.050.000 
Mới 99%
4.350.000 
Mới 99%
4.150.000 
Mới 99%
Hết hàng
5.650.000 
Mới 99%
5.350.000 
Mới 99%
5.250.000 
Mới 99%
5.450.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy S21 5G – 256GB – RAM 8GB

256GB128GB
8GB 6.2" AMOLED 2X DYN
5.450.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB

128GB
6GB6.4"AMOLED 2X DYN
6.950.000 
Mới 99%
6.150.000 
Mới 99%
6.150.000 
Mới 99%
8.250.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – 256GB – RAM 12GB

256 GB128GB512GB
12GB6.8"AMOLED 2X DYN
8.450.000 
Mới 99%
9.250.000 
Mới 99%
Hết hàng

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – 512GB – RAM 16GB

512GB128GB256GB
16GB6.8"AMOLED 2X DYN
8.850.000 
Mới 99%
7.350.000 
Mới 99%
7.250.000 
Mới 99%
9.250.000 
Mới 99%
8.850.000 
Mới 99%
11.550.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – 256GB – RAM 12GB

256GB128GB512GB
12GB6.8" AMOLED 2X DYN
11.750.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – 512GB – RAM 12GB

512GB128GB256GB
12GB6.8" AMOLED 2X DYN
12.250.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy S23 5G 128GB RAM 8GB

128 GB128GB256GB512GB
8 GB6.1"Dynamic AMOLED 2X
11.250.000 
Mới 100%

Samsung Galaxy S23 5G 256GB RAM 8GB

256 GB128GB256GB512GB
8 GB6.1"Dynamic AMOLED 2X
11.850.000 
Mới 100%
Hết hàng

Samsung Galaxy S23 5G 512GB RAM 8GB

512 GB128GB256GB512GB
8 GB6.1"Dynamic AMOLED 2X
12.750.000 
Mới 100%

Samsung Galaxy S23 Plus 5G 256GB RAM 8GB

256 GB256GB512GB
8 GB6.6"Dynamic AMOLED 2X
13.450.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy S23 Plus 5G 512GB RAM 8GB

512 GB256GB512GB
8 GB6.6"Dynamic AMOLED 2X
14.150.000 
Mới 100%
Hết hàng

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 1TB RAM 12GB

1TB256GB512GB1TB
12GB6.8" AMOLED 2X
19.450.000 
Mới 100%

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB RAM 12GB

256GB256GB512GB1TB
12GB6.8" AMOLED 2X
16.950.000 
Mới 100%

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB RAM 8GB

256GB256GB512GB1TB
8GB6.8" AMOLED 2X
16.950.000 
Mới 100%

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB RAM 12GB

512GB256GB512GB1TB
12GB6.8" AMOLED 2X
17.750.000 
Mới 100%

Samsung Galaxy S24 5G 256GB

256 GB
8 GB6.2"Dynamic AMOLED 2X
16.350.000 

Samsung Galaxy S24 Plus 5G 256GB

256 GB
12 GB6.7"Dynamic AMOLED 2X
20.050.000 

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB

256 GB
12 GB6.8"Dynamic AMOLED 2X
23.350.000 

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 512GB

512 GB
12 GB6.8"Dynamic AMOLED 2X
22.750.000 

Samsung Galaxy Z Flip 2 5G 256GB

256 GB
8 GB 6.7"Dynamic AMOLED
4.650.000 
Mới 95%, Mới 99%

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 128GB / 256GB

256 GB
8 GBChính 6.7" & Phụ 1.9" Dynamic AMOLED 2X
5.050.000 
Mới 95%, Mới 99%

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G 128GB / 256GB

256 Gb
8 GBChính 6.7" & Phụ 1.9"Chính: Dynamic AMOLED 2X, Phụ: Super AMOLED
6.550.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy Z Flip 5 5G 256GB

256 GB
8 GBChính 6.7" & Phụ 3.4"Chính: Dynamic AMOLED 2X, Phụ: Super AMOLED
15.350.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G bản 256GB

256 GB
12 GBChính 7.59" & Phụ 6.23" Chính: Dynamic AMOLED 2X, Phụ: Super AMOLED
11.550.000 
Mới 95%, Mới 99%

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G 256GB / 512G

256GB
12 GB Chính 7.6" & Phụ 6.2" Dynamic AMOLED 2X
11.650.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G 256GB / 512GB

256 GB512GB
12 GBChính 7.6" & Phụ 6.2"Dynamic AMOLED 2X
15.850.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy Z Fold 5 – 5G 256GB / 512GB

256 GB
12 GB Chính 7.6" & Phụ 6.2"Dynamic AMOLED 2X
22.550.000 
Mới 99%
5.150.000 
Mới 99%
5.650.000 
Mới 99%

Galaxy Note 20 Ultra 5G – 256GB – RAM 12GB

256GB 128GB512GB
12GB 6.9"AMOLED 2X DYN
7.850.000 
Mới 99%

Galaxy Note 20 Ultra 5G – 512GB – RAM 12GB

512GB 128GB256GB
12GB 6.9"AMOLED 2X DYN
8.250.000 
Mới 99%

Galaxy Note 20 Ultra 5G 128GB RAM 12GB Bản 2 Sim

128GB 256GB512GB
12GB 6.9"AMOLED 2X DYN
8.550.000 
Mới 99%
3.950.000 
4.050.000 
Mới 99%
4.950.000 
Mới 99%
5.650.000 
Mới 99%

liên hệ Liên hệ