iPhone 14 (Plus, Pro, Pro Max

iPhone 14 Bản 128GB

128GB256GB512GB
6GB 6.1" OLED
12.750.000 
Mới 100%

iPhone 14 Bản 256GB

256GB128GB512GB
6GB 6.1" OLED
14.650.000 
Mới 100%

iPhone 14 bản 512GB

512GB128GB256GB
6GB6.1" OLED
16.250.000 
Mới 100%

iPhone 14 Plus 128GB

128GB256GB512GB
6GB 6.7" OLED
14.150.000 
Mới 100%

iPhone 14 Plus 256GB

256GB128GB512GB
6GB 6.7" OLED
15.550.000 
Mới 100%

iPhone 14 Plus 512GB

512GB128GB256GB
6GB 6.7" OLED
16.750.000 

iPhone 14 Pro 128GB

128GB256GB512GB
6GB 6.1" OLED
17.450.000 
Mới 100%

iPhone 14 Pro 256GB

256GB128GB512GB
6GB 6.1" OLED
18.550.000 
Mới 100%

iPhone 14 Pro 512GB

512GB128GB256GB
6GB 6.1" OLED
20.050.000 
Mới 100%

iPhone 14 Pro Max 128GB

128GB256GB512GB
6GB 6.7" OLED
20.850.000 
Mới 100%

iPhone 14 Pro Max 256GB

256GB128GB512GB
6GB 6.7" OLED
21.950.000 
Mới 100%

iPhone 14 Pro Max 512GB

512GB128GB256GB
6GB 6.7" OLED
23.150.000 
Mới 100%
liên hệ Liên hệ