Galaxy Z Fold / Flip Mới, Like New | Giá Bán, Cấu Hình, Mua Trả Góp

Samsung Galaxy Z Flip 2 5G 256GB

256 GB
8 GB 6.7"Dynamic AMOLED
4.650.000 
Mới 95%, Mới 99%

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 128GB / 256GB

256 GB
8 GBChính 6.7" & Phụ 1.9" Dynamic AMOLED 2X
5.050.000 
Mới 95%, Mới 99%

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G 128GB / 256GB

256 Gb
8 GBChính 6.7" & Phụ 1.9"Chính: Dynamic AMOLED 2X, Phụ: Super AMOLED
6.550.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy Z Flip 5 5G 256GB

256 GB
8 GBChính 6.7" & Phụ 3.4"Chính: Dynamic AMOLED 2X, Phụ: Super AMOLED
15.350.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G bản 256GB

256 GB
12 GBChính 7.59" & Phụ 6.23" Chính: Dynamic AMOLED 2X, Phụ: Super AMOLED
11.550.000 
Mới 95%, Mới 99%

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G 256GB / 512G

256GB
12 GB Chính 7.6" & Phụ 6.2" Dynamic AMOLED 2X
11.650.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G 256GB / 512GB

256 GB512GB
12 GBChính 7.6" & Phụ 6.2"Dynamic AMOLED 2X
15.850.000 
Mới 99%

Samsung Galaxy Z Fold 5 – 5G 256GB / 512GB

256 GB
12 GB Chính 7.6" & Phụ 6.2"Dynamic AMOLED 2X
22.550.000 
Mới 99%
3.950.000 

liên hệ Liên hệ