iPhone 6 Series

iPhone 6S 16GB

16 GB
2 GB 4.7" LED-backlit IPS LCD4.7"Retina HD
1.250.000 

iPhone 6s 64GB

64GB
2GB 4.7"LED-backlit IPS LCD
2.050.000 

iPhone 6S Plus 16GB

16 GB
2 GB5.5"LED-backlit IPS LCD
1.750.000 

iPhone 6S Plus 64GB

64 GB
2 GB5.5"LED-backlit IPS LCD
2.150.000 
liên hệ Liên hệ