Galaxy S9 (Plus)

Samsung galaxy s9 cũ

64GB
4GB5.8"AMOLED
3.150.000 

Samsung Galaxy S9 Plus cũ

64GB
6GB6.2"AMOLED
3.550.000 
liên hệ Liên hệ